İlkyardım Güncelleme Eğitimi Nedir?
 
İlgili Yönetmeliğin 23. Maddesi gereğince;
İlkyardımcı belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç 3 (üç) ay içerisinde güncelleme eğitimi alınması zorunludur. Belirtilen süreler içinde güncelleme eğitimine katılanların belgeleri yenilenir, katılmayanların belgeleri geçersiz sayılır.
Güncelleme eğitimine katılan kişilere ait yetki belgeleri belge geçerlilik süresi kadar uzatılır.
 
Güncelleme Eğitimlerinde, sınavlar eğitimi veren kurum tarafından eğitim sonunda gerçekleştirilir.