Temel İlkyardım Eğitimi Nedir?

 

Temel İlkyardım bilgi ve becerileri kolay olmasıyla birlikte, doğru zamanda doğru şekilde uygulanması kritik önem taşımaktadır. Bu nedenle, ilgili eğitimler 2002 yılından itibaren Dünya Sağlık Örgütü bilgileri ışığında, Sağlık Bakanlığımız tarafından bir Yönetmeliğe geçirilmiştir. 2013 yılında devreye giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte, sahadaki uygulamaların eksikliği göz önünde bulundurularak, ilgili Yönetmelik 2015 yılında revizyona uğramıştır. Toplam 16 saat teorik ve pratik eğitim akabinde İl Sağlık Müdürlükleri tarafından kişilerin yetkinliklerinin değerlendirildiği bir sınavdan oluşan Temel İlkyardım Eğitimi içeriğinde, 13 ayrı konu başlığı ile vakalar ele alınmaktadır.

İlkyardımcı Bulundurma Zorunluluğu Nedir?

 

İlgili Yönetmeliğin 19. Maddesi gereğince;

 

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

 

 1. a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
 2. b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
 3. c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

 

bulundurması zorunludur.

 

 

Eğitimin İçeriği ve Süreci Nedir?

 

2 gün 8’er saat veya 4 gün 4’er saatten toplamda 16 saat olmak üzere, Temel İlkyardım Eğitimi içeriği;

 

 • Genel İlkyardım Bilgileri
 • Hasta / Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
 • Temel Yaşam Desteği
 • Kanamalarda İlkyardım
 • Yaralanmalarda İlkyardım
 • Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım
 • Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
 • Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
 • Zehirlenmelerde İlkyardım
 • Hayvan Isırmalarında İlkyardım
 • Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
 • Boğulmalarda İlkyardım
 • Hasta / Yaralı Taşıma Teknikleri